• start
  • biografie
  • opdrachtgever
  • nieuw 10
  • contact
  • oproep

Opdrachtgevers » Kronkel » artikel ...


Interapy: webtherapeut biedt persoonlijke hulp

Interapy. Psychologische begeleiding via internet. Deze modernste vorm van geestelijke gezondheidszorg is opgezet op initiatief van de Universiteit van Amsterdam. De behandeling bleek zeer succesvol. De resultaten zijn positief, er zijn geen wachtlijsten en je kunt je eigen tijd indelen. Tijd voor een bezoek aan Interapy.

Virtuele sessies
In de hal van het universiteitsgebouw in de Roetersstraat in Amsterdam hangt een gezellige sfeer. Studenten haasten zich naar college of werpen nog een laatste blik in hun boek vlak voor een tentamen. Dit is ook het gebouw waar Interapy gevestigd is. Interapy biedt de modernste vorm van geestelijke gezondheidszorg: therapie via internet. Jawel, het digitale tijdperk breidt zich steeds meer uit. Naast de zogenaamde e-maildokter, diverse forums en chatboxen over medische kwesties zijn er nu ook virtuele sessies met een webtherapeut mogelijk.

“Mmmm, dat zal wel weer Amerikaans wezen,” was de reactie van een vriendin, toen ze over Interapy hoorde. Maar dat is niet het geval. Nederland is wereldwijd trendsetter wat betreft psychologische hulp via internet. Op initiatief van de Universiteit van Amsterdam is Interapy.nl opgericht. Door middel van schrijfopdrachten via een vastgesteld protocol, volgt de cliënt een traject om zijn problemen in kaart te brengen, ze te verwerken en er sterker en stabieler uit te komen. Gedurende vijf weken doet de cliënt twee opdrachten per week. Gewoon thuis of op een andere vertrouwde plek. Telkens volgen dan respons, begeleiding en nieuwe opdrachten.

Verbluffende resultaten
Interapy biedt professionele één op één begeleiding bij het zelf oplossen van psychische en emotionele klachten. Deze nieuwe vorm van therapie werd vier jaar geleden opgestart in de vorm van een pilot. De deelnemers deden gratis mee aan de behandeling van posttraumatische stress. Het was met name gericht op het doen van onderzoek en om na te gaan of het technisch haalbaar zou zijn. Het project draaide op subsidies van het Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid. Het bleek dat de resultaten verbluffend waren. Een zeer hoog percentage van de mensen die aan de pilot meededen voelt zich daadwerkelijk beter. Ook nu, een paar jaar later, is er geen terugval van de deelnemers geconstateerd.

Laat me niet lachen
De meningen in mijn kennissenkring over webtherapie zijn verdeeld. Paula, die vorig jaar slachtoffer werd van een geweldsmisdrijf en hulp zocht bij een psycholoog, zou niet weten waarom het geen goede manier van therapie zou zijn. Over de veronderstelde persoonlijke sfeer bij een face-to-face-gesprek met een psychotherapeut zegt ze: “Laat me niet lachen! Die vrouw zat een enorm stuk bij me vandaan. Toen ik mijn stoel een beetje naar haar toe verplaatste kreeg ze een angstige blik in haar ogen. ‘Wat doe je nu?’ vroeg ze. Nou zeg! Ik bijt niet! Verder kon ze absoluut niet luisteren.”

Ook Nina heeft slechte ervaringen. “Tijdens een therapie bij het Mentrum kreeg ik in een half jaar tijd vier keer een ander voor m’n neus. Eén van die vier sprak mij aan met u en wilde me niet tutoyeren. Sorry hoor, maar iemand die u tegen mij zegt, kan ik niet over mijn nachtelijke huilbuien vertellen. Bij een ander voelde ik me niet op m’n gemak. Ik had gewoon niet het idee dat hij me serieus nam. Het lijkt me wel wat, een therapeut die ik niet stiekem naar de klok zie kijken als ik wat vertel.”

Jeroen kan het daarentegen heel goed vinden met zijn psychologe. “Ik moet er niet aan denken dat ik niet persoonlijk contact met haar zou hebben, maar thuis een beetje achter mijn pc moet zitten typen. Nee hoor, niets voor mij. Ik heb niet zo veel discipline. En ik ben sowieso geen schrijver. Ik wil directe interactie met mijn behandelaar.”

Diepe band
Professor Alfred Lange, initiatiefnemer van Interapy, vindt deze eerste reacties zeer begrijpelijk. “Natuurlijk, wij bieden een heel andere behandelwijze dan die bekend is.” Hij schenkt thee in zijn overvolle kamer op de achtste verdieping van het Universiteitsgebouw aan de Roetersstraat, met een prachtig uitzicht over Amsterdam.  “Maar de praktijk heeft uitgewezen dat de cliënten en de behandelaars van Interapy wel degelijk een band opbouwen hoor. De cliënten zijn ook enorm gehecht aan hun eigen therapeuten. We krijgen vaak persoonlijke kaartjes binnen of mensen dringen erop aan dat ze eventuele vervolgtherapie bij dezelfde behandelaar mogen doen.”

Deirdre Rietdijk, therapeute van Interapy, beaamt dat er een diepe band kan ontstaan. “Soms krijg ik een bericht binnen wat me zo aangrijpt dat de tranen over m’n wangen stromen. Bij ‘normale’ therapie zou ik die emoties nooit mogen tonen. Nu kan ik me later weer herstellen. Dat is echt een voordeel van deze vorm van therapie. Met één ex-cliënte heb ik trouwens nog altijd e-mailcontact. Ze stuurt me nog regelmatig berichtjes hoe het met haar gaat.” En ze vervolgt: “Sommige mensen vinden het ontzettend moeilijk om dingen op te schrijven. Anderen geven sowieso de voorkeur aan iemand tegenover zich. Daarom zal deze vorm van therapie ook niet voor iedereen geschikt zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere behandeling.”

“Waarom onze behandelmethode zo goed werkt?” Professor Lange leunt achter over in zijn stoel. “Wij werken volgens een protocol en daar is jarenlang intensief aan gewerkt. Ik heb veel ervaring met face-to-face behandelingen. Die ervaring heb ik meenomen bij het opstellen van de therapie. De inhoud is goed en compleet. Eén van de goede dingen is dat de cliënt precies weet waar hij staat in het traject en wat hem nog te wachten staat. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Verder is het erg transparant: behandelaars kunnen goed onderling overleggen en met elkaar meekijken. Ze kunnen advies vragen of ideeën bespreken. Het is ook erg goed dat de therapeuten een dag de tijd hebben om respons te geven. Zo kunnen ze er rustig over nadenken en zo nodig advies inwinnen.”

Posttraumatische stress
Interapy richt zich? naast behandeling van burn out? op de behandeling van stress na een schokkende ervaring, ook wel posttraumatisch stress genoemd (PTS). “De aanleiding van PTS kan bijvoorbeeld zijn het overlijden van een dierbaar iemand. Of een verkrachting. Of ontslagen worden. Maar het kan ook een zeer kwetsende opmerking zijn. Als buitenstaander kun je er niet oordelen over wat traumatiserend is. Het ligt er aan hoe iemand ermee omgaat,” aldus Deirdre Rietdijk. Ze benadrukt dat er rust en tijd moet worden genomen om de therapie te volgen. Die heeft een diepe impact. Cliënten zien het als een zware periode die uiteindelijk positief bijdraagt aan het verwerken van de problemen. In drie fases verwerken zij hun trauma; eerst confronteren ze zichzelf met de meest pijnlijke momenten. Daarna wordt geleerd hoe ze er anders tegen aan kunnen kijken. En tot slot nemen ze op een waardige manier afscheid van het trauma. De cliënt is actief bezig en dit draagt bij aan het gevoel van controle over zichzelf en alles wat er gebeurt.

Burn Out
Behandelaars van Interapy krijgen, na hun vooropleiding klinische psychologie een interne opleiding. Die omvat een basiscursus en een specialistische cursus. Er wordt zowel aandacht besteed aan de manier van werken bij Interapy als aan de inhoudelijk aspecten. In augustus 2002 zal de website ‘Preventie en Behandeling van Burn Out’ worden opengesteld. Ook de resultaten van de pilot van deze behandeling zijn erg positief. In verschillende modules worden diverse aspecten van de burn-out behandeld. Zo zijn er modules die zich richten op de bewustwording van het probleem, op (het tegengaan van) piekeren, op het registeren van stressvolle situaties en op ontspanningsoefeningen.

Ook is er een module waarbij je je moet focussen op positieve dingen van jezelf en anderen. “Zo leren we de mensen om elke dag aan iemand een complimentje te geven. Dat doe ik zelf ook altijd,” lacht Lange. “Probeer het maar eens uit: je gaat je er zeker beter door voelen!” En natuurlijk wordt er uitgebreid aandacht besteed aan hoe terugval te voorkomen is. “O ja,” vult Lange aan, “we hebben ook een bewegingsprotocol. Cliënten worden gestimuleerd om te sporten, bijvoorbeeld zwemmen, fietsen, lopen. Ik stond hier eerst erg sceptisch tegenover. Het is gestimuleerd door twee studenten. Toen bleek dat de groep deelnemers die inderdaad aan beweging doet tijdens de behandeling sneller door het protocol ging dan de andere groep, ging ik overstag.”

Uitbreiding
Een jaar geleden werd Interapy bedrijfsmatig; voor de continuïteit is het goed dat het een zelfvoorzienend instituut is en dat het niet meer afhankelijk van subsidies is, aldus Lange.

“In de toekomst zal Interapy haar aandachtsveld verruimen. Er loopt nu een promotie- onderzoek over agorafobie, pleinvrees. En ik zou ook een project willen opzetten om mensen te begeleiden bij opvoedingsproblemen.” Dit onderwerp is niet nieuw voor Lange. Hij was twee jaar verbonden aan Ouders-Online, een internetsite voor ouders en over opvoeding. Naast uitbreiding van de behandelmethodes, richt Interapy zich ook op het buitenland. Allard Rietberg, directeur Nederland: “We zijn in onderhandeling met Engeland en Scandinavië. In Engeland gaat in het najaar een pilot van start. Ons protocol is zo opgesteld dat het makkelijk in westerse landen te gebruiken valt. Kijk, in een land met veel moslims zal het wellicht anders moeten worden aangepakt, omdat daar een man-vrouw behandelrelatie misschien gevoeliger ligt”.

Momenteel werken er ongeveer vijfentwintig behandelaars bij Interapy. “De behandelaars kunnen ook best thuis werken, als ze maar een computer hebben en een internet aansluiting,” vertelt Deidre Rietdijk. “De meesten vinden het echter prettig om vanuit de Interapy behandelkamer te werken. Mocht er zich dan iets inhoudelijks voordoen waar ze even geen antwoord op hebben, dan kunnen ze zo een supervisor aanspreken en tot een goede oplossing komen.”

In totaal hebben nu ongeveer 400 cliënten de Stress door Schokkende Ervaring behandeling gevolgd en circa 200 personen de Preventie en Behandeling Burn-out (testperiode). Deirdre Rietdijk: “Er kunnen zich onbeperkt mensen bij ons aanmelden en iedereen kan per direct worden behandeld. Wij hebben genoeg behandelaars in dienst om werkelijk nooit een wachtlijst te hebben. Ook niet in de toekomst! Wie zich tot Interapy wendt, volgt de gebruikelijke aanmeldingsprocedure en kan al binnen een week met de behandeling beginnen.”

Lange wachtlijsten
Maria volgde een behandeling bij Interapy. Haar eerste bevalling verliep zeer moeizaam. Bij haar tweede zwangerschap bleek dat ze die gebeurtenis nog helemaal niet verwerkt had. Ze was bang voor de bevalling en projecteerde haar boosheid over de vorige bevalling op de nieuwe baby. Maria had zich via de huisarts ook aangemeld bij een maatschappelijk werker maar belandde daar op een wachtlijst van enkele maanden. Dan zou de bevalling allang voorbij zijn.

"Interapy heeft mij geweldig geholpen" zegt Maria. "Ik had mijn bevalling jarenlang weggestopt en ik moest mijn verhaal kwijt. De eerste sessies was ik heel erg emotioneel. Al snel daarna kon ik al veel afstandelijker over mijn bevalling praten. Wat ik een heel positief punt vindt bij Interapy, is dat er geen wachtlijsten zijn. Als je echt in nood bent, kun je zo'n wachttijd niet aan. Bovendien kun je je eigen tijd bepalen. Je hoeft niet ergens op een bepaalde tijd aanwezig te zijn." Nog een positief punt aan Interapy vindt zij de anonimiteit. "Ik zou veel geremder zijn geweest met iemand tegenover me in een stoel." Ze was verbaasd dat haar therapeute zo goed tussen de regels door kon lezen. “Ze wist altijd de vinger op de zere plek te leggen.” Enig nadeel was dat er behoorlijk wat tempo in de behandeling zat. “Ik had wel wat langer willen stilstaan bij de verschillende onderdelen. Maar toch vind ik de behandeling achteraf wel compleet.”

Maria vertelt dat ze een tv-programma heeft gezien waar Interapy erg werd afgekraakt. Daar maakte ze zich erg boos over. “Er was een therapeut aan het woord die de face-to-face behandeling verdedigde. Er zou ook veel lichaamstaal zijn waar de behandelaar veel uit af kon leiden. Ik dacht alleen maar: ja, als het bij jullie allemaal zo goed en vlot werkte, dan hadden ze nooit Interapy hoeven oprichten.” Ze haalt diep adem en vervolgt: "Kijk, bij alle therapieën heb je voordelen en nadelen. Bij face-to-face behandelingen heb je bepaalde voordelen, maar hier ook. Je moet gewoon kiezen voor de therapie die bij je past."

Vergoeding
>Interapy wordt momenteel nog niet door alle ziektekostenverzekeringen vergoed. Hierover wordt nog onderhandeld en er worden goede resultaten geboekt. De grootste Amsterdamse Zorgverzekeraar, ZAO, vergoedt de nieuwe therapie nu nog op basis van een beperkte coulanceregeling. “Sinds deze mogelijkheid bestaat worden wij er steeds over opgebeld,” zegt een medewerker van ZAO. “Het wordt in ieder geval wel september voordat het er helemaal door heen zal zijn. Maar Interapy zal ertoe bijdragen dat de wachtlijsten bij de gewone geestelijke hulpverlening korter worden. Dat juichen wij natuurlijk toe. Bovendien geven de resultaten aan dat het een gedegen, betrouwbare en goede vorm van therapie is.”  De PTS behandeling kost 1250 euro. De kosten van de Burn out behandeling zijn nog niet definitief vastgesteld maar worden geschat op 1500 euro.

‘s Avonds wordt ik opgebeld door Sandra, een vriendin van een vriendin. Ze heeft gehoord over mijn bezoekje aan Interapy. Ze vertelt: “Een half jaar geleden heb ik iets gedaan waar ik nog steeds heel erg veel moeite mee heb. Nee, ik vertel je niet wat: dat is juist de reden waarom Interapy me wel wat lijkt. Ik schaam me enorm voor wat er toen gebeurd is en ik kan er niet over praten zonder te huilen. Ik moet het kwijt, ik weet het, want het achtervolgt me in mijn dromen. Maar ik weet niet hoe. Door mijn schaamte is de drempel om hulp te zoeken steeds zo hoog..... Hoe meld ik mij aan bij Interapy?”

© Lydia van der Weide

Ga pagina terug  Ga naar boven

Heb je ook een interessant verhaal dat je (anoniem) in een tijdschift zou willen vertellen? Stuur dan een mail naar


© Lydia van der Weide